Prodaja umetničkih slika Online

Zimski poslovi, ulje na platnu, sa 68×58 cm, bez 50×40 cm, Stefan Varga, Naiva Kovacice, sertifikat, 450 eura

Zimski poslovi, ulje na platnu, sa 68×58 cm, bez 50×40 cm, Stefan Varga, Naiva Kovacice, sertifikat, 450 eura

KOMENTARISITE