Prodaja umetničkih slika Online

Đorđe Stanić

Đorđe Stanić je rođen 1973. godine u Užicu. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, na odseku Istorije umetnosti. Samostalno je izlagao 70 puta u gotovo svim većim i manjim gradovima Srbije. Učesnik je preko 300 domaćih i međunarodnih likovnih kolonija i velikog broja kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radio je u Užicu kao profesor likovne kulture. Njegove slike odišu velikim naslagama boje, tako da su slike koloritne i reljefne. Njegovim slikama dominiraju motivi Zlatiborskog kraja, Čajetine…okoline Užica, kolibe, brvnare, stare kuće… Živi i radi kao profesionalni slikar,  u svom rodnom Užicu.

Ako želite da kupite neku od njih kontaktirajte me:

prof. Darko Lazić
Tel. 064/26-26-497
tel. 064/41-82-954
Viber +381/64-26-26-497
e-mail: dlazic@verat.net
Facebook nalog: https://www.facebook.com/darko.lazic
Skyp: darkol16

Cveće 1, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 39×37 cm, bez 25×23 cm, sertifikat, 100 eura

Cveće 1, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 39×37 cm, bez 25×23 cm, sertifikat, 100 eura

Cveće 3, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 43×38 cm, bez 30×25 cm, sertifikat, 130 eura

Cveće 3, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 43×38 cm, bez 30×25 cm, sertifikat, 130 eura

Cveće 4, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 45×38 cm, bez 32×25 cm, sertifikat, 130 eura

Cveće 4, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 45×38 cm, bez 32×25 cm, sertifikat, 130 eura

Cveće 6, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 45×38 cm, bez 32×25 cm, sertifikat, 130 eura

Cveće 6, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 45×38 cm, bez 32×25 cm, sertifikat, 130 eura

Cveće 8, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 32×25 cm, sertifikat, 100 eura

Cveće 8, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 32×25 cm, sertifikat, 100 eura

Zlatibor 1, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 30×40 cm, sertifikat, 130 eura

Zlatibor 1, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 30×40 cm, sertifikat, 130 eura

Zlatibor 2, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 45×55 cm, bez 30×40 cm, sertifikat, 170 eura

Zlatibor 2, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 45×55 cm, bez 30×40 cm, sertifikat, 170 eura

Zlatibor 3, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 42×61 cm, bez 24×43 cm, sertifikat, 150 eura

Zlatibor 3, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 42×61 cm, bez 24×43 cm, sertifikat, 150 eura

Zlatibor 4, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 25×35 cm, sertifikat, 110 eura

Zlatibor 4, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 25×35 cm, sertifikat, 110 eura

Zlatibor 5, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 38×49 cm, bez 26×37cm, sertifikat, 150 eura

Zlatibor 5, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 38×49 cm, bez 26×37cm, sertifikat, 150 eura

Zlatibor 6, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 55×65 cm, bez 40×50 cm, sertifikat, 290 eura

Zlatibor 6, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 55×65 cm, bez 40×50 cm, sertifikat, 290 eura

Zlatibor 7, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 39×58 cm, bez 24×43 cm, sertifikat, 150 eura

 

Zlatibor 7, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 39×58 cm, bez 24×43 cm, sertifikat, 150 eura

Zlatibor 8, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 15×35 cm, sertifikat, 90 eura

Zlatibor 8, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 15×35 cm, sertifikat, 90 eura

Zlatibor 9, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 14×30 cm, sertifikat, 80 eura

Zlatibor 9, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 14×30 cm, sertifikat, 80 eura

Zlatibor 10, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 13×30 cm, sertifikat, 80 eura

Zlatibor 10, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 13×30 cm, sertifikat, 80 eura

Zlatibor 11, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 27×43 cm, bez 14×30 cm, sertifikat, 100 eura

Zlatibor 11, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 27×43 cm, bez 14×30 cm, sertifikat, 100 eura

Zlatibor 13, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 25×40 cm, bez 12×27 cm, sertifikat, 100 eura

Zlatibor 13, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 25×40 cm, bez 12×27 cm, sertifikat, 100 eura

Zlatibor 14, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 28×45 cm, bez 15×32 cm, sertifikat, 110 eura

Zlatibor 14, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, sa 28×45 cm, bez 15×32 cm, sertifikat, 110 eura

Zlatibor 15, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 13×25 cm, sertifikat, 70 eura

Zlatibor 15, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, 13×25 cm, sertifikat, 70 eura

Beograd 1, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 38×43 cm, bez 19×25 cm, sertifikat, 90 eura

Beograd 1, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 38×43 cm, bez 19×25 cm, sertifikat, 90 eura

Beograd 4, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 39×44 cm, bez 19×25 cm, sertifikat, 90 eura

Beograd 4, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 39×44 cm, bez 19×25 cm, sertifikat, 90 eura

Petrovac, Đorđe Stanić, ulje na platnu, sa 33×43 cm, bez 19×29 cm, sertifikat, 120 eura

Petrovac, Đorđe Stanić, ulje na platnu, sa 33×43 cm, bez 19×29 cm, sertifikat, 120 eura

Beograd 8, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 47×57 cm, bez 30×40 cm, sertifikat, 140 eura

Beograd 8, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 47×57 cm, bez 30×40 cm, sertifikat, 140 eura

Ovčar banja, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 40×70 cm, sertifikat, 300 eura

Ovčar banja, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 40×70 cm, sertifikat, 300 eura

Beograd, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 62×72 cm, bez 50×60 cm, sertifikat, 350 eura

Beograd, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 62×72 cm, bez 50×60 cm, sertifikat, 350 eura

Zima 7, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 45×54 cm, bez 25×34 cm, sertifikat, 120 eura

Zima 7, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 45×54 cm, bez 25×34 cm, sertifikat, 120 eura

Zlatibor 7, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 46×45 cm, bez 33×32 cm, sertifikat, 150 eura

Zlatibor 7, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 46×45 cm, bez 33×32 cm, sertifikat, 150 eura

Zlatibor 9, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 61×81 cm, bez 45×65 cm, sertifikat, 350 eura

Zlatibor 9, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 61×81 cm, bez 45×65 cm, sertifikat, 350 eura

Zlatibor 13, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 44×54 cm, bez 25×36 cm, sertifikat, 120 eura

Zlatibor 13, Đorđe Stanić, ulje na lesonitu, lux ram, sa 44×54 cm, bez 25×36 cm, sertifikat, 120 eura

Sirogojno, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 62×72 cm, bez 50×60 cm, sertifikat, 400 eura – SNIŽENO sa 450 eura na 400 eura!!

Sirogojno, Đorđe Stanić, ulje na platnu, lux ram, sa 62×72 cm, bez 50×60 cm, sertifikat, 400 eura

Trnava, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 50×70 cm, sertifikat, 350 eura – SNIŽENO sa 400 eura na 350 eura!!

Trnava, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 50×70 cm, sertifikat, 350 eura

Gugalj, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 50×70 cm, sertifikat, 350 eura – SNIŽENO sa 400 eura na 350 eura!!

Gugalj, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 50×70 cm, sertifikat, 350 eura

Zlatibor, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 50×70 cm, sertifikat, 350 eura – SNIŽENO sa 400 eura na 350 eura!!

Zlatibor, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 50×70 cm, sertifikat, 350 eura

Kremna zima, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, 400 eura – SNIŽENO sa 500 eura na 400 eura!!

Kremna zima, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, 400 eura

Zimsko veče, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, 400 eura – SNIŽENO sa 500 eura na 400 eura!!

Zimsko veče, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, 400 eura

Kremna, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, 400 eura – SNIŽENO sa 500 eura na 400 eura!!

Kremna, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 60×80 cm, sertifikat, 400 eura

Zimski pejsaz 2, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 65×101 cm, sertifikat, 500 eura – SNIŽENO sa 700 eura na 500 eura!!

Zimski pejsaz 2, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 65×101 cm, sertifikat, 500 eura

Zlatibor pejsaz 1, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 70×100 cm, sertifikat, 500 eura – SNIŽENO sa 700 eura na 500 eura!!

Zlatibor pejsaz 1, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 70×100 cm, sertifikat, 500 eura

Noć u Sirogojnu, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 70×100 cm, sertifikat, 550 eura – SNIŽENO sa 700 eura na 550 eura!!

Noć u Sirogojnu, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 70×100 cm, sertifikat, 550 eura

Koliba u Kremnima, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 70×100 cm, sertifikat, 550 eura

Koliba u Kremnima, Đorđe Stanić, ulje na platnu, 70×100 cm, sertifikat, 550 eura

Čajetina, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Čajetina, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Ćuprija, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Ćuprija, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Sirogojno, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Sirogojno, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Zlatiborske brvnare, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Zlatiborske brvnare, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 28×38 cm, sertifikat, 60 eura

Zima na Zlatiboru, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 37×56 cm, sertifikat, 100 eura

Zima na Zlatiboru, Đorđe Stanić, akvarel na papiru, 37×56 cm, sertifikat, 100 eura

Naručivanje slike ako živite u Srbiji:

  1. Pošaljite nam sms sa porudžbinom (Ime slike, slikar, cena, tehnika i Vaša kompletna adresa) ili nas pozovite na mob. 064/26-26-497
  2. Proveravamo dostupnost slike i šaljemo Vam račun za plaćanje
  3. Ako uplatite na naš račun sliku unapred mi plaćamo poštarinu (koja može biti i preko 1000 ili 1500 din zavisno od težine i vrednosti slike)
  4. Čim prođe uplata, sliku lepo pakujemo (stiropor+karton) sa sertifikatom i šaljemo na Vašu adresu i kurir je za 24h na Vašem pragu sa slikom
  5. Prosto, brzo i jednostavno! Kupujte iz fotelje!
  6. Naši kupci postaju stalni i redovno kupuju umetnine kod nas uz povoljnosti i popuste!!!
  7. Skuplje i vrednije slike lično isporučujemo na Vašu adresu!!!

 

O nama

Poslovno ime - Darko Lazić PR Trgovina PRODAJA SLIKA LAZIĆ Smederevo Poslovno sedište - Ivana Gundulića 7/15, 11300 Smederevo, Srbija Matični broj - 64492098 PIB - 109881364 Pretežna delatnost - 4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta Tel - 064/26-26-497

Politika sajta

Postovani posetioci našeg sajta od 31.01.2017. i zvanično postojimo kao preduzetnička Trgovina Prodaja Slika Lazić, Smederevo!!! Poslovno ime - Darko Lazić PR Trgovina PRODAJA SLIKA LAZIĆ Smederevo Poslovno sedište - Ivana Gundulića 7/15, 11300 Smederevo, Srbija Matični broj - 64492098 PIB - 109881364 Pretežna delatnost - 4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta Tel - 064/26-26-497 Poštovani, posetioci sajta ProdajaSlika.info , sada smo i zvanično sa Vama! Garantujemo autentičnost i originalnost svih umetničkih slika, uz koje dobijate račun i sertifikat autentičnosti! Kontaktirajte nas telefonom ili mejlom da proverite dostupnost slike koja Vas interesuje, novac uplaćujete isključivo u dinarima na račun naše firme ili plaćate kuriru PostExpresa sliku pouzećem, kako god želite! Sliku lepo pakujemo u sendvič stiropora i kartona i šaljemo expresnom službom POST EXPRESOM na Vašu adresu koju navedete (ISKLJUČIVO NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE)! Slika Vam stiže u roku od 24 h ako je poručite radnog dana do 12 h! KUPUJTE IZ SVOJE FOTELJE I UŽIVAJTE!!!
Click to access the login or register cheese