Prodaja umetničkih slika Online

Dušan Rajšić

Kolekcija slika Dusan Rajsic – vise izuzetnih slika tehnike akril na platnu iz faze muzika, plesaci i Don Kihot. Dušan Rajšić je rođen u Gospiću 1970. godine. Studije vajarstva je započeo u Zagrebu 1990. godine, a diplomirao je  na FLU u Beogradu 1996. godine. Urednik je likovnog programa Centra za kulturu u Lazarevcu i član  ULUS-a. Osmislio je i realizovao je scenografiju i kostime za nekoliko pozorišnih predstava u “ Puls teatru” u Lazarevcu, kao i više plakata za razne kulturno-umetničke manifestacije. Crteže i skulpture je izlagao na više samostalnih izložbi. Autor je spomen-obeležja slikaru Štraubu Jožefu u Bačkoj Topoli i lazarovačkog spomenika poginulim u ratovima 1990-1999. Dela mu se nalaze u mnogim privatnim umetničkim kolekcijama u Srbiji i na prostorima drugih južnoslovenskih zemalja.

Violinistkinja V, akril na platnu, sa 64×54 cm, bez 50×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 120 eura

Violinistkinja V, akril na platnu, sa 64×54 cm, bez 50×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 120 eura

Flautistkinja V, akril na platnu, sa 64×54 cm, bez 50×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 120 eura

Flautistkinja V, akril na platnu, sa 64×54 cm, bez 50×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 120 eura

Don Kihot 1, Dusan Rajsic, sa 60×45 cm, bez 50×35 cm, akril na platnu, sertifikat, 110 eura

Don Kihot 1, Dusan Rajsic, sa 60×45 cm, bez 50×35 cm, akril na platnu, sertifikat, 110 eura

Don Kihot 2, Dusan Rajsic, sa 61×46 cm, bez 50×35 cm, akril na platnu, sertifikat, 110 eura

Don Kihot 2, Dusan Rajsic, sa 61×46 cm, bez 50×35 cm, akril na platnu, sertifikat, 110 eura

Sanco Pansa, akril na platnu, sa 71×51 cm, bez 60×40 cm, akademski Dusan Rajsic, lux ram, sertifikat, 160 eura

Sanco Pansa, akril na platnu, sa 71×51 cm, bez 60×40 cm, akademski Dusan Rajsic, lux ram, sertifikat, 160 eura

Hrt, Dusan Rajsic, sa 52×62 cm, bez 40×50 cm, akril na platnu, sertifikat, 120 eura

Hrt, Dusan Rajsic, sa 52×62 cm, bez 40×50 cm, akril na platnu, sertifikat, 120 eura

Bik 1, Dusan Rajsic, sa 52×62 cm, bez 40×50 cm, akril na platnu, sertifikat, 110 eura

Bik 1, Dusan Rajsic, sa 52×62 cm, bez 40×50 cm, akril na platnu, sertifikat, 110 eura

Violinistkinja 1, akril na platnu, sa 66×51 cm, bez 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 90 eura

Violinistkinja 1, akril na platnu, sa 66×51 cm, bez 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 90 eura

Violinistkinja, akril na platnu, 40×20 cm, akademski Dusan Rajsic, 40 eura  – SNIZENO SA 50 EURA!!!
Violinistkinja, akril na platnu, 40x20 cm, akademski Dusan Rajsic, 50 eura

Violinistkinja, akril na platnu, 40×20 cm, akademski Dusan Rajsic, 40 eura

Trio muzicara 1, akril na platnu, sa 71×51 cm, bez 60×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 140 eura

Trio muzicara 1, akril na platnu, sa 71×51 cm, bez 60×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 140 eura

Trio muzicara 2, akril na platnu, sa 71×51 cm, bez 60×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 140 eura

Trio muzicara 2, akril na platnu, sa 71×51 cm, bez 60×40 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 140 eura

Don Kihot 3, akril na platnu, sa 85×65 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, lux ram, sertifikat, 190 eura

Don Kihot 3, akril na platnu, sa 85×65 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, lux ram, sertifikat, 190 eura

Don Kihot 4, akril na platnu, sa 85×65 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, lux ram, sertifikat, 190 eura

Don Kihot 4, akril na platnu, sa 85×65 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, lux ram, sertifikat, 190 eura

Konj, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Konj, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Plesaci 1, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Plesaci 1, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Plesaci 2, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Plesaci 2, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Brod, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Brod, akril na platnu, sa 83×63 cm, bez 70×50 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 190 eura

Veliki orkestar 1, akril na platnu, 90×60 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 200 eura  – SNIZENO SA 250 EURA!!!

Veliki orkestar 1, akril na platnu, 90x60 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 200 eura

Veliki orkestar 1, akril na platnu, 90×60 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 200 eura

Don Kihot Grande, akril na platnu, 100×80 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Don Kihot Grande, akril na platnu, 100×80 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Trio muzicira 1, akril na platnu, 100×80 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Trio muzicira 1, akril na platnu, 100×80 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Trio muzicira 2, akril na platnu, 100×80 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Trio muzicira 2, akril na platnu, 100×80 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Par, akril ulje na kartonu, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 80 eura – REZERVISANA!!!

Par, akril ulje na kartonu, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 80 eura

Sveti Georgije ubija azdahu, kombinovana ulje i crtez na papiru, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 50 eura

Sveti Georgije ubija azdahu, kombinovana ulje i crtez na papiru, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 50 eura

 

Don Kihot 1 crtez, kombinovana ulje i crtez na papiru, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 50 eura

Don Kihot 1 crtez, kombinovana ulje i crtez na papiru, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 50 eura

Duet muzicarki, kombinovana ulje i crtez na papiru, 42×24 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 45 eura

Duet muzicarki, kombinovana ulje i crtez na papiru, 42×24 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 45 eura

Akt, kombinovana ulje i crtez na papiru, 42×24 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 45 eura

Akt, kombinovana ulje i crtez na papiru, 42×24 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 45 eura

Bik, Dusan Rajsic, bez 23×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Bik, Dusan Rajsic, bez 23×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Auto oldtajmer, Dusan Rajsic, bez 23×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Auto oldtajmer, Dusan Rajsic, bez 23×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Auto oldtajmer 2, Dusan Rajsic, bez 23×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Auto oldtajmer 2, Dusan Rajsic, bez 23×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Auto oldtajmer 3, Dusan Rajsic, bez 24×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Auto oldtajmer 3, Dusan Rajsic, bez 24×42 cm, kombinovana tehnika akril na papiru, sertifikat, 50 eura

Fudbaler, kombinovana ulje i crtez na papiru, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 50 eura – SNIZENO SA 60 EURA!!!

Fudbaler, kombinovana ulje i crtez na papiru, 50×35 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 50 eura

Don Kihot II, kombinovana ulje i crtez na papiru, 100×70 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 300 eura

Don Kihot II, kombinovana ulje i crtez na papiru, 100×70 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 300 eura

Trio muzicarki II, kombinovana ulje i crtez na papiru, 100×70 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 300 eura

Trio muzicarki II, kombinovana ulje i crtez na papiru, 100×70 cm, akademski Dusan Rajsic, sertifikat, 300 eura

Frula, skulptura od bronze sa kamenim postamentom, sa postamentom 50 cm visoka, bez 41 cm visoka, akademski vajar Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Frula, skulptura od bronze sa kamenim postamentom, sa postamentom 50 cm visoka, bez 41 cm visoka, akademski vajar Dusan Rajsic, sertifikat, 500 eura

Violinistkinja, skulptura sa drvenim i mermernim postamentom, patinirana terakota, 31 cm visoka, 2015., akademski slikar i vajar Dusan Rajsic, sertifikat, 80 eura

Violinistkinja, skulptura sa drvenim i mermernim postamentom, patinirana terakota, 31 cm visoka, 2015., akademski slikar i vajar Dusan Rajsic, sertifikat, 80 eura

Don Kihot, skulptura sa kamenim postamentom, patinirana puna terakota, 50 cm visoka, 2017., akademski slikar i vajar Dusan Rajsic, sertifikat, 140 eura

Don Kihot, skulptura sa kamenim postamentom, patinirana puna terakota, 50 cm visoka, 2017., akademski slikar i vajar Dusan Rajsic, sertifikat, 140 eura

Macka, skulptura sa kamenim postamentom, patinirana terakota, 31 cm visoka, 2017., akademski slikar i vajar Dusan Rajsic, sertifikat,100 eura

Macka, skulptura sa kamenim postamentom, patinirana terakota, 31 cm visoka, 2017., akademski slikar i vajar Dusan Rajsic, sertifikat,100 eura

Agent prodaje:

prof. Darko Lazić
Smederevo
Tel. 064/26-26-497
tel. 064/41-82-954
Tel. +381/64-26-26-497
e-mail: dlazic@verat.net
Facebook nalog: https://www.facebook.com/darko.lazic
Skyp: darkol16

Naručivanje slike ako živite u Srbiji:

  1. Pošaljite nam sms sa porudžbinom (Ime slike, slikar, cena, tehnika i Vaša kompletna adresa) ili nas pozovite na mob. 064/26-26-497
  2. Proveravamo dostupnost slike i šaljemo Vam račun za plaćanje
  3. Ako uplatite na naš račun sliku unapred mi plaćamo poštarinu (koja može biti i preko 1000 ili 1500 din zavisno od težine i vrednosti slike)
  4. Čim prođe uplata, sliku lepo pakujemo (stiropor+karton) sa sertifikatom i šaljemo na Vašu adresu i kurir je za 24h na Vašem pragu sa slikom
  5. Prosto, brzo i jednostavno! Kupujte iz fotelje!
  6. Naši kupci postaju stalni i redovno kupuju umetnine kod nas uz povoljnosti i popuste!!!
  7. Skuplje i vrednije slike lično isporučujemo na Vašu adresu!!!

O nama

Poslovno ime - Darko Lazić PR Trgovina PRODAJA SLIKA LAZIĆ Smederevo Poslovno sedište - Ivana Gundulića 7/15, 11300 Smederevo, Srbija Matični broj - 64492098 PIB - 109881364 Pretežna delatnost - 4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta Tel - 064/26-26-497

Politika sajta

Postovani posetioci našeg sajta od 31.01.2017. i zvanično postojimo kao preduzetnička Trgovina Prodaja Slika Lazić, Smederevo!!! Poslovno ime - Darko Lazić PR Trgovina PRODAJA SLIKA LAZIĆ Smederevo Poslovno sedište - Ivana Gundulića 7/15, 11300 Smederevo, Srbija Matični broj - 64492098 PIB - 109881364 Pretežna delatnost - 4791 - Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta Tel - 064/26-26-497 Poštovani, posetioci sajta ProdajaSlika.info , sada smo i zvanično sa Vama! Garantujemo autentičnost i originalnost svih umetničkih slika, uz koje dobijate račun i sertifikat autentičnosti! Kontaktirajte nas telefonom ili mejlom da proverite dostupnost slike koja Vas interesuje, novac uplaćujete isključivo u dinarima na račun naše firme ili plaćate kuriru PostExpresa sliku pouzećem, kako god želite! Sliku lepo pakujemo u sendvič stiropora i kartona i šaljemo expresnom službom POST EXPRESOM na Vašu adresu koju navedete (ISKLJUČIVO NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE)! Slika Vam stiže u roku od 24 h ako je poručite radnog dana do 12 h! KUPUJTE IZ SVOJE FOTELJE I UŽIVAJTE!!!